Galeria de arta Kulcsár Béla

 

VIAȚA ȘI OPERA LUI KULCSÁR BÉLA

  • S-a născut la Tg.Mureș la 2 februari 1929. Multă vreme este cunoscut sub numele de Kulcsár “junior”, căci tatăl său, tâmplar de profesie, expune și el cu succes sculpturi de lemn. Obține diploma la Facultatea de sculptură a Academiei de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj în anul 1955.
  • Stilul artistic din România anilor ‘50 – la fel ca și în celelalte așa-numite țări “socialiste” – a fost realismul socialist importat din Uniunea Sovietică. Deși această viziune de minuțiozitate academică își pune amprenta și asupra unor lucrări ale lui Béla Kulcsár, încă în prima sa perioadă de creație (1955-1967) descoperim cele mai bune calități ale sale: remarcabilul său simț de caracter, capabil să dea viață personalității modelelor (în portretele sale), tratarea proaspătă și vie a formei și o sensibilitate aparte pentru problemele plasticii în apațiu. Cele mai importante opere ale acestei perioade: bustul lui Gheorghe Doja din Sf.- Gheorghe (1958, piatră, 130 cm), basorelieful de pe fațada casei de cultură din Covasna; Cultura populară (1959-1960, ghips, 60x1100 cm), monumentul funerar al Evei Ajtay în cimitirul reformat din Tg.Mureș (1961, marmură, 150x80x75 cm) precum și Fata cu arc, sculptură în apropierea Complexului Comercial Universitar Tg-Mureș (1967, bronz, 350 cm).
  • În urma emoțiilor prilejuite de turnarea Fetei cu arc suferă un atac de cord la vârsta de 38 de ani, din care cauză i se interzice, pentru o perioadă îndelungată, efortul fizic ce necesită sculptura.
  • Anii convalescenței, și refacerii pot fi considerați cea de-a doua perioadă de creație (1968-1973), căci acum, nu doar sub constrângerea stării sale de sănătate, dar și datorită unui interes anterior, continuu și sincer, se îndreaptă din nou spre pictură.
  • La început tonul coloristic și atmosfera picturilor sale sunt umbrite de evenimentul tragic și neașteptat. Aceste tablouri se inspiră pe de o parte din frumusețea plaiurilor natale, pe de altă parte din amintirile peisajelor urbane văzute cu ocazia călătoriilor în Europa. Însă, concomotent cu atenuarea lentă a stării sale depresive, structura sumbră de gratii a picturilor începe să dispară, și doar prin accentuarea rolului structural al culorilor intră în rândul reprezentanților de seamă ai picturii târgumureșene din anii ‘70. Spre sfârșitul acestei perioade face rost de un aparat electronic de șlefuire și modelare, cu ajutorul căruia poate să se întoarcă treptat la sculptură.
  • Începutul celei de-treia perioade de creație (1973-1976) poate fi marcat de noua sa sculptură în spațiu, ridicat în Piața Teatrului în 1974. Operă nonfigurativă, Compoziția în spațiu (1974, bronz, 170x500x67 cm) prin limbajul său abstract, prin ritmul plin de vitalitate al formelor negative și pozitive, ar fi putut crea o nouă orientare în sculptură în spațiu public dacă ar fi avut continuare. Pentru creșterea autorității sale artistice este revelator faptul că în 1973 este ales în conducerea filialei târgumureșene a Uniunii Artiștilor Plastici din România, și în același an este reprezentantul județului Mureș la Conferința Națională a Uniunii Artiștilor Plastici la București. În vara anului 1975 petrece o perioadă mai lungă în tabăra de creație “Prietenia” de la Lazărea, dintre operele sale de aici fiind remarcabil prin semnele monumentalității interne și externe blocul de piatră de 150x265x100 cm, Madonna de la Lazărea (sau Sfinxul).
  • În 1975 căștigă concursul anunțat pentru monumentul dedicat adunărilor naționale secuiești de la Lutița și revoluției din 1848. Macheta prezentată pentru concurs sintetizează într-o unitate calitativ nouă rezultatele obținute de el până atunci în domeniul creației figurative și nonfigurative. Organismul său sensibil nu a putut suporta presiunea politică menită să falsifice soluția artistică onestă și de înalt nivel:ajunge în spital cu un nou atac de cord, și la 18 iunie 1976 se stinge din viață.
  • Expoziția memorială din 1998 oferă prima dată posibilitatea unei imagini în ansamblu a operei multilaterale a lui Béla Kulcsár, dispărut în vârsta de numai 47 de ani, în plenitudinea forțelor sale creatoare.

                                                                                                            Zoltán Banner

 

Kulcsár BélaSculpturi