header
       | HomeTörténetünkTerveink Felhívás  |  EredményeinkKépgaléria Kapcsolat | Oklevelek |
romana
magyar
english

Történetünk

templom

Orbán Balázs a "Székelyföld leírásá"-ból tudjuk,hogy János Zsigmond erdélyi fejedelem alatt a vásárhelyiek fele unitárius hitre tért és abban az időben az unitáriusoknak a Teleki-Könyvtárral szemben a Fazekas (Borsos Tamás) utca sarkán "díszes temploma és gymnáziuma volt".

Sajnos ezeket az épületeket Mihály vajda, illetve Basta habsburg generális zsoldosai feldúlták és semmi írásos emlék nem maradt róluk. Ezzel egyidőben, az erőszakos hittérítések következtében, az unitárius felekezet jóformán megszünt létezni városunkban. Lassú változás, jó másfél évszázad múltán, a nyolcszázas évek derekán következett be. Ettől kezdve az unitáriusok száma fokozatosan növekszik, legnagyobb székely 160 unitárius hívő lélekről tesz említést. Ugyancsak ő írja: (Fazekas utcai nagy telek két utcára néző szögletén emelkedik azon csinos imaház, melyet 1869-ben a hívek buzgalma pár hónap alatt épített fel

Ez a kis épület ma is létezik, de már közel hetven éve nem az ima háza. Nem, mert főleg a be- költözéssel, az unitáriusok száma oly gyorsan növekedett, hogy elódázhatatlanná vált egy nagy templom építése. A neogótikus stílusban fogant, szép homlokzatú templom 1929/30-ban, bravúros gyorsasággal, 11 hónap alatt épült fel.


Copyright © Unitáriánus Templom Marosvásárhely 2013