Preocupări muzeale sunt identificate din veacul al XVIII-lea, în 1763 existînd un nucleu muzeal la Tîrgu Mureș. Dar o instituție organizată științific va funcționa abia din 1886, patronată de "Societatea economică și culturală secuiască".
O clădire specială proiectată de arhitectul Kiss István, găzduiește din 1893, muzeul. cercetările intense din primele decenii ale veacului al XX-la, animate mai ales de Aurel Filimon, au impus reorganizarea muzeului, pus sub autoritatea "Societății de Istrorie, Arheologie și Etnografie din Tîrgu Mureș".
Descoperiri remarcabile făcute la Lechința de Mureș, Morești, Șincai, Roteni, Suseni, Petrilaca, Voivodeni, Sărățeni, Brâncovenești, Cristești și Sighișoara atrag atenția asupra vestgiilor antice și medievale din zona Văii Mureșului și a Tîrnavei Mari. O intensă locuire și acțiune umană sînt dovedite în mileniul I., continuînd apoi în cel următor, urmele din așezările de pe Tîrnava Mică și Mureș probîndu-le cu prisosință. Acestea toate au determinat sporirea efortului de cercetare arheologică și istorică, rezultînd colecții valoroase ce au fost întrunite într-o primă expunere muzeală modernă organizată în Palatul Cultural în 1934, refăcută după 1950.
Sînt prezentate diferite unelte, arme, podoabe, ceramică, monede, care atestă viața materială și spirituală din Preistorie pînă în Epoca Modernă. Se remarcă depozitele de bronzuri de la Suseni și Band - Valea rece, cel de unelte agricole romane de la Mărculeni. În lapidariul roman se găsesc mai multe piese de artă, mai ales Junona (cap de figurină din alabastru) și inscripții.
Evul Mediu se bucură de o reprezentare fundamentală pe colecții de unelte, produse și însemne de breaslă, armament medieval, piese de argintărie și vestimentație, numismatică, documente privind Cetatea Tîrgu Mureș, unde ființează expoziția permanentă din bastionul porții cetății intitulată "Din istoria Tîrgu Mureșului".

Bibliotecă.Fototecă.
Publicații:"Marisia"
Pliant.Stand comercial.